ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων

 
Επί του παρόντος, πάνω από 200.000 μ2 σε 46 διαφορετικές τοποθεσίες βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τη διαχείριση του Ομίλου. 

    
Ανάλυση
Χαρτοφυλακίου
Sale & Leaseback  Οριζόντιες
Ιδιοκτησίες

Το ακαθάριστο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΒΔΤ αποτιμήθηκε σε συνολική αγοραία αξία 936 εκ. ευρώ.

        

Η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική», έχει προχωρήσει σε συμβάσεις πώλησης και επανεκμίσθωσης για 9 ακίνητα, συνολικής  
εκμισθώσιμης επιφάνειας 
άνω των 40.000 τ.μ...               

 Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες βασίζονται σε μεμονωμένους ορόφους, ή τμήματα αυτών, που ανήκουν απευθείας στην «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική», εντός κτιρίων ανεγερθέντων από τον όμιλο...        
περισσότερα περισσότερα περισσότερα
Συμβάσεις Έργων
BOT
Υπο Κατασκευή  Μεταφορά
Συντελεστή Δόμησης
Η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική» κατασκεύασε δύο συγκροτήματα κτιρίων επί οικοπέδου 27.372 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάσει...

Στο τέλος του 2005 η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική» είχε πάνω από 120,000 τ.μ. διαθέσιμου χώρου υπό κατασκευή, επι επιφάνειας περίπου 200.000 τ.μ.

        

 Η μεταφορά των δικαιωμάτων δόμησης, ως μεταφορά ισότιμης εμπορικής αξίας, από το ένα ακίνητο σε ένα άλλο, επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις στην Ελλάδα. Ακίνητα...
περισσότερα περισσότερα περισσότερα
Εκτύπωση   E-mail