ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Συμβάσεις Έργων BOT


Σύμβαση έργων με 

αυτοχρηματοδότηση & 

παραχώρηση εκμετάλλευσης 

για ορισμένο χρονικό 

διάστημα

Εθνικής Αντιστάσεως
Η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική» κατασκεύασε δύο συγκροτήματα κτιρίων επί οικοπέδου 27.372 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάσει συμβάσεως Κατασκευής και Εκχώρησης Λειτουργίας η Ρωσική Ομοσπονδία διακράτησε την ιδιοκτησία ενός εκ των κτιριακών συγκροτημάτων και υπενοικίασε το δεύτερο στην «Μπάμπης Βωβός Διεθνή Τεχνική» για περίοδο 48 ετών. 

Το δεύτερο κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια γραφείων, ένα κατάστημα και δύο υπόγεια επίπεδα χώρων στάθμευσης, με συνολικό διαθέσιμο χώρο 17.220 τετραγωνικών μέτρων και 700 θέσεις στάθμευσης. Το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος ΙΙ έχει υπενοικιαστεί στην Vodafone για περίοδο 18 ετών. Περαιτέρω η Alpha Bank έχει εξασφαλίσει την εισροή εισοδήματος από το Κτιριακό Συγκρότημα ΙΙ για 18 έτη. 
 


 Δέλτα Φαλήρου - Συγκρότημα Ι


 

    
Το 2006 η ΜΒΔΤ υπέγραψε μια σύμβαση παραχώρησης εκμετάλλευσης (ΒΟΤ) για το κτιριακό συγκρότημα Ι στο Δέλτα Φαλήρου.  Η μισθωτική συμφωνία είναι διάρκειας  49 ετών. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια, συνολικού εμπορικού και γραφειακού ενοικιάσιμου χώρου 9.640 τ.μ. και 658 θέσεις στάθμευσης.
    
Εκτύπωση   E-mail