ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Οριζόντιες Ιδιοκτησίες


Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες βασίζονται σε μεμονωμένους ορόφους, ή τμήματα αυτών, που ανήκουν απευθείας στην «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική», εντός κτιρίων ανεγερθέντων από τον όμιλο, που αντιστοιχούν σε ποσοστό ιδιοκτησίας του οικοπέδου και σε θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Προ του 2001 η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική» θα πωλούσε τα ακίνητα που κατασκεύασε σε τρίτους επενδυτές, διακρατώντας μόνον μέρος της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αυτό έχει πλέον αλλάξει, δεδομένων των εξελίξεων στην χρηματοδότηση του ομίλου αλλά και της ωρίμανσης της Ελληνικής αγοράς ακινήτων γραφείων. Η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική» κατασκευάζει πλέον έργα μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτούμενα με την μέθοδο της πώλησης και επανεκμίσθωσης, εξασφαλίζοντας συμβόλαια ενοικίασης δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας με ενοικιαστές άριστης πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου δεν επικεντρώνεται σε αυτή την ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Το 87 % του ενεργητικού που περιλαμβάνεται στην κατηγορία οριζοντίου ιδιοκτησίας βρίσκεται σε μεγάλα γραφειακά συγκροτήματα που βρίσκονται στην Λεωφόρο Κηφισίας. Η Λεωφόρος Κηφισίας αποτελεί κεντρική αρτηρία των Αθηνών, είναι δε λεωφόρος γραφείων και καταστημάτων πρώτης κατηγορίας, η οποία συνδέει το κέντρο των Αθηνών με τα Βόρεια προάστια. 

Το 2004 υπήρξε μόνον μία προσθήκη στα ακίνητα οριζοντίου ιδιοκτησίας μας, συγκεκριμένα ένα κατάστημα και θέσεις στάθμευσης στη Λεωφόρο Κηφισίας 14, σε έναν κτίριο γραφείων 2.316 τετραγωνικών μέτρων που ολοκληρώθηκε από την «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική» μέσα στη χρονιά και πωλήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές. Η συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων προσπόρισε έσοδα ύψους 3 εκατ. Ευρώ σε ενοίκια το 2004, ενώ ο συντελεστής κενών (συντελεστής διαθεσιμότητας) κυμάνθηκε στο 1,0 % επί του συνόλου των διαθεσίμων χώρων.Διεύθυνση Ιδιοκτησίας

Περιγραφή

Μισθωτές

Επιφάνεια τ.μ.

Θέσεις Στάθμευσης

Λεωφ. Κηφισίας 10 – 12
Γραφεία και
 Αποθηκευτικοί χώροι
 Antenna 1, Intestra Spot
3.184
136
Λεωφ. Κηφισίας 32
Γραφεία και
 Αποθηκευτικοί χώροι
Coca Cola και Vodafone
2.038
-
Λεωφ. Κηφισίας 64
Αποθηκευτικοί χώροι, καταστήματα
Vodafone, Stet Hellas, Scoplife
749
47
Μαυρομιχάλη και Απόλλωνος,
Νέα Ερυθραία
Residential
Ιδιώτες
716
-
Λεωφ. Κηφισίας 60
Γραφεία και
 Αποθηκευτικοί χώροι
Coca Cola, Consolidated Contractors Company
616
-
Λεωφ. Κηφισίας 56
Αποθηκευτικοί χώροι
Microsoft, Vodafone, Opel
550
89
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 4
Residential
Ιδιώτες
469
-
Λεωφ. Κηφισίας 44
Καταστήματα,
Αποθηκευτικοί χώροι
Cosmote and SIemens
443
16
Οδός Πρεμετής 3
Καταστήματα,
Αποθηκευτικοί χώροι
Sun Microsystem, Flash και Ζωγραφάκης
141
22
Λεωφ. Κηφισίας 14
Κατάστημα
Κενό
108
18
Λεωφ. Κηφισίας 62
Καταστήματα
Coca Cola, Ασπίς, Opel και Cosmote
50
69
Λεωφ. Κηφισίας 340
Κατάστημα
Κενό
28
155
Λεωφ. Κηφισίας 24  και Οδός Αιγιαλείας
Στάθμευση αυτοκινήτων
Coca Cola, Marfin Bank και BP
244
Ακαδημίας και Χαριλάου Τρικούπη
Στάθμευση αυτοκινήτων
Ιδιώτες
17
Λεωφ. Κηφισίας 7
Στάθμευση αυτοκινήτων
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
1
Πόρος
Ξενοδοχείο
3.800
-
Σύνολον
9.091
659


Εκτύπωση   E-mail