ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Mε μια ματιά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων.
ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Εταιρικό
Προφίλ

Η Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική («ΜΒΔΤ») είναι η ηγέτιδα ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, με έμφαση στην αγορά ακινήτων γραφείων.

Η Εταιρία
Δραστηριότητες  Εταιρική Στρατηγική

Από την ίδρυσή της το 1974, η ΜΒΔΤ έχει κατασκευάσει περισσότερα από 30 γραφειακά συγκροτήματα, με συνολική έκταση μεγαλύτερη των 500.000 τ.μ.Η ΜΒΔΤ έχει αποκτήσει...Η γη αποτελεί την «πρώτη ύλη» στον κλάδο μας. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρία επιλέγει προσεκτικά τις οικοπεδικές εκτάσεις στις οποίες επενδύει, έχοντας...


 Η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά εμπορικών ακινήτων. Στα επόμενα χρόνια η ΜΒΔΤ προτίθεται...
περισσότερα περισσότερα περισσότερα
Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη
Διευθυντικά Στελέχη  Ιστορική Διαδρομή

Η υπεύθυνη δράση κάθε εταιρείας επηρεάζει την εξέλιξη της κοινωνικής ζωής της χώρας μας. Η «Μπάμπης Βωβός – Διεθνής Τεχνική» χαρακτηρίζεται από...Ακολουθούν τα βιογραφικά των Διευθυντικών Στελεχών της ΜΒΔΤ. Κάνοντας κλικ στα ονόματα θα δείτε σε νέα σελίδα...
 H Εταιρία ιδρύθηκε το 1974 από τον ίδιο τον Χαράλαμπο Βωβό με την επωνυμία «Μπάμπης Βωβός Ελληνική Τουριστική Α.Ε.», η οποία τον Αύγουστο του 1999...
περισσότερα περισσότερα περισσότερα
Εκτύπωση   E-mail