Η Εταιρία


Η Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική («ΜΒΔΤ») είναι η ηγέτιδα ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, με έμφαση στην αγορά ακινήτων γραφείων.  Από την ίδρυσή της το 1974, η ΜΒΔΤ έχει κατασκευάσει περισσότερα από 30 γραφειακά συγκροτήματα, με συνολική έκταση μεγαλύτερη των 500.000 τ.μ.

Επί του παρόντος, πάνω από 200.000 τ.μ. σε 40 διαφορετικές τοποθεσίες βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τη διαχείριση του Ομίλου.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το ακαθάριστο χαρτοφυλάκιο της ΜΒΔΤ αποτιμήθηκε σε συνολική αγοραία αξία  € 1.210 εκ., σύμφωνα με την αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή (Colliers Ιnternational). 

Η ΜΒΔΤ είναι η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία ακινήτων που έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο,  με βάση τον κύκλο εργασιών και την χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση αγοράς.  

Η ΜΒΔΤ έχει αποκτήσει εξαίρετη φήμη για την ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων που γίνονται ορόσημα κατά μήκος των κεντρικών αρτηριών της Αθήνας, και που προσφέρουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα λόγω μεγέθους, τοποθεσίας και προσφερομένων εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πιστό και ευρύ κύκλωμα πελατών, με γνωστές εταιρίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Vodafone, Coca Cola, Cosmote, Sun Microsystems, Microsoft, Media Markt, Village Roadshow, Siemens, Telecom Italia Mobile (TIM), το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τη Γ.Γ. Αθλητισμού. 

Η ΜΒΔΤ συμμετέχει σε όλες τις φάσεις  ανάπτυξης ακινήτων και της επένδυσης σε αυτά, από την αγορά της έκτασης και την κατασκευή του κτιρίου έως τη μίσθωση και την πώληση ή τη διακράτηση του κατασκευασμένου κτιρίου. Η Εταιρεία είναι γνωστή για τις υπηρεσίες «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) που παρέχει για τους πελάτες με τα γραφεία της, με τρέχοντες χρόνους αποπεράτωσης που αγγίζουν τους 18 μήνες.  Η ΜΒΔΤ δρα και ως διαχειριστής των εγκαταστάσεων για όλα τα ακίνητα στα οποία διατηρεί ιδιοκτησίες, ή στα οποία έχει υπογράψει συμβάσεις πώλησης και επανεκμίσθωσης. Υπό τους όρους των συμβάσεων διαχείρισης εγκαταστάσεων,  η ΜΒΔΤ είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των εξωτερικών και κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων, διατηρώντας έτσι αναλλοίωτη την αξία τους. 

Τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της με βάση τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης, η ΜΒΔΤ κινείται όλο και περισσότερο από την ανάπτυξη και πώληση ακινήτων προς την ανάπτυξη, διακράτηση και διαχείριση αυτών.  Περαιτέρω, ο όμιλος διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του με την επέκταση σε νέους τομείς ανάπτυξης ακινήτων.  Η ΜΒΔΤ ασχολείται με τρεις κυρίως αγορές: την αγορά γραφείων, την αγορά καταστημάτων και την αγορά εξοχικής κατοικίας.


            
Εκτύπωση   E-mail