Λεωφ. Κηφισίας 66 & Σώρου


 


Η Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική («ΜΒΔΤ») είναι η ηγέτιδα ελληνική εταιρία ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων έχοντας περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στην αγορά ακινήτων, με έμφαση στα γραφειακά συγκροτήματα, εμπορικά κέντρα και τουριστικές μονάδες. Η ΜΒΔΤ έχει στην ιδιοκτησία της και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων άνω των 200.000 τ.μ. το οποίο αποτιμάται περίπου στα ¤ 1,2 δις.

 Εδω θά βρείτε πληροφορίες για τις Επενδυτικές Σχέσεις του Ομίλου
            

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Από την ίδρυσή της το 1974, η ΜΒΔΤ έχει κατασκευάσει περισσότερα από 30 γραφειακά συγκροτήματα, με συνολική έκταση μεγαλύτερη των 500.000 τ.μ.Η ΜΒΔΤ έχει αποκτήσει...

Σεπτέμβριος 08, 2015
Αποφάσεις Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04.9.2015
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στοιχεία & Πληροφορίες
 
Οικονομικές Καταστάσεις

 
Εκτύπωση   E-mail