Δέλτα Φαλήρου - Κτιριακό Συγκρότημα ΙΙ


Κατηγορίες Ακινήτου -Sale & Leaseback
Διεύθυνση Ακινήτου Δέλτα Φαλήρου - Κτιριακό Συγκρότημα ΙΙ
Εμβαδόν μ² 14.573
Θέσεις Στάθ/σης 738
Πελάτες Media Saturn S.A., Village Roadshow, Γιαννέλος
Διάρκεια Υπερνοικίασης 2006-2018
Εταιρία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Alpha Leasing
Διάρκεια Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 13
Διάρκεια Συμβολαίων 2006-2019
Αξία Συμβολαίων 49.000.000,00€
Μηνιαίο Μίσθωμα 303.535,00€
Εμβαδόν κτιρίου τ.μ. 13.600
Προσδοκώμενη Ολοκλήρωση 2006
Περιγραφή

Το ακίνητο αποτελεί κτιριακό συγκρότημα που απαρτίζεται από 2 συγκροτήματα καταστημάτων και χώρων αναψυχής.Επιστροφή